Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
25/03/2024 Thứ hai
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2024,03,25,07,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Milwaukee Bucks) VS (Oklahoma City Thunder)
  2HK NOW 641
  2024,03,25,10,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Los Angeles Lakers) VS (Indiana Pacers)
  1N642
  2024,03,25,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Ningbo Rockets) VS (Eagles Thanh Đảo)
  1CCTV5
  2024,03,25,21,30,00Loading...431[Giao Hữu Quốc Tế]Giải hữu nghị Quốc Tế:(Indonesia(U19)) VS (Trung Quốc(U19))
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:47 26/03/2024)