Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
27/03/2024 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2024,03,27,08,00,00Loading...65[NBA]NBA:(New Orleans Pelicans) VS (Oklahoma City Thunder)
  1N642
  2024,03,27,10,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Sacramento Kings) VS (Dallas Mavericks)
  2HK NOW 641
  1CCTV5
  2024,03,27,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Ducks Bắc Kinh) VS (Guangdong Southern Tigers)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  1GDTV2
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:52 28/03/2024)